Y TẾ MINH ĐỨC

Niềm Tin và Sức Khỏe

  • Tăng
  • mặc định
  • Giảm
Trang Chủ Music Video Việt Nam ca sỹ Saka Trương Tuyền
Saka Trương Tuyền

Yêu Đơn Phương - Saka Trương Tuyền [MV]

Email In PDF

Cập nhật ngày Thứ năm, 29 Tháng 11 2012 00:29 Đọc thêm...
 

Chỉ Yêu Mình Em - Saka Trương Tuyền [MV]

Email In PDF

Cập nhật ngày Thứ năm, 29 Tháng 11 2012 00:29 Đọc thêm...
 

Tình Yêu Trong Sáng - Saka Trương Tuyền [MV]

Email In PDF

Cập nhật ngày Thứ năm, 29 Tháng 11 2012 00:29 Đọc thêm...
 

Chuyện Tình Saka - Saka Trương Tuyền [MV]

Email In PDF

Đọc thêm...
 

Người Tình Dễ Thương - Saka Trương Tuyền [MV]

Email In PDF

Đọc thêm...
 

Người Tình Đẹp Trai - Saka Trương Tuyền [MV]

Email In PDF

Cập nhật ngày Thứ năm, 29 Tháng 11 2012 00:33 Đọc thêm...
 


Trang 1 / 2


Góc Thư Giãn

Hai người say rượu nói với nhau: “Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu”.

Người kia ngạc nhiên:

- Ủa tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ muốn chết mà không dám nói.

- !!!!!