Y TẾ MINH ĐỨC

Niềm Tin và Sức Khỏe

  • Tăng
  • mặc định
  • Giảm
Trang Chủ Chuyện Vui Lừa kiến

Lừa kiến

Email In PDF

- Sao hũ đường mà chị dán chữ "muối"
- Để lừa bọn kiến ấy mà!
- Trời!?!